Memoria lantzeko

MITXINA MARRAU

MITXINA MARRAU

Ondoko piezak buruz ikasteko dira, memoria lantzeko. Horietako batzuek doinu jakin bat dute, baina asko errezitatu egiten dira.


Estas retahílas son juegos de memoria. Algunas de ellas tienen su propia melodía, pero la mayoría se recitan.Cette chanson à mémoriser est également un virelangue qui sert pour apprendre les numéros. De même, elle est utilisée pour parier qui la récite le plus rapidement possible.

Mitxina marrau!

Non zinen?
Errotapean.

Zertan?
Txostamarrak biltzen.

Txostamarrak ze(r)ta(ra)ko?
Sua e(g)iteko.

Sua ze(r)ta(ra)ko?
Amina berotzeko.

Amina ze(r)ta(ra)ko?
Oiloiei jana emateko.

Oiloa ze(r)ta(ra)ko?
Arrautza egiteko.

Arrautza ze(r)ta(ra)ko?
Apeza(r)i emateko.

Apeza ze(r)ta(ra)ko?
Gu ta mundu guzia salbatzeko!

(Arbizu)

MEMORIA LANTZEKO

 • All
 • Abestia entzun
 • Bideoa ikusi
 • Testua irakurri

KUKURRUKU

KUKURRUKU

Ondoko piezak buruz ikasteko dira, memoria lantzeko. Horietako batzuek doinu jakin bat dute, baina asko errezitatu egiten dira.


Estas retahílas son juegos de memoria. Algunas de ellas tienen su propia melodía, pero la mayoría se recitan.Cette chanson à mémoriser est également un virelangue qui sert pour apprendre les numéros. De même, elle est utilisée pour parier qui la récite le plus rapidement possible.

Kukurruku!

Zer duzu?
Buruan min.

Nork egin?
Axeriak.

Axeria non da?
Goitiko bordan.

Zer ari da?
Artoa ereiten.

Artoa zertarako?
Oiloei emateko.

Oiloa zertarako?
Arrautzak erruteko.

Arrautzak zertarako?
Apezari emateko.

Apeza zertarako?
Meza emateko.

Meza zertarako?
Gu eta mundu guzia salbatzeko!

(Ituren)

 


Kukurruku!

Zer diozu?
Buruan min.

Zerk egin?
Axer(i)kok.

Axer(i)ko non da?
Errota azpian.

Zertan?
Basakaranak biltzen.

Basakaranak zerta(ra)ko?
Oiloei emateko.

Oiloak zerta(ra)ko?
Arrautzak (eg)iteko.

Arrautzak zerta(ra)ko?
Apezari emateko.

Apeza zerta(ra)ko?
Meza emateko.

Meza zerta(ra)ko?
Gu eta bertze mundu guzia
salbatzeko!

(Arantza)

Kukurruku!

Zer duzu?
Buruan min.

Zerk egin?
Axeriak ausiki (eg)in.

Axeria non da?
Sasian.

Zer ari da?
Txotxak biltzen.

Txotxak zertarako ditu?
Su egiteko.

Sua zertarako da?
Amatxi berotzeko.

Amatxi zertarako da?
Artoa erauzteko.

Artoa zertarako da?
Oiloari emateko.

Oiloa zertarako da?
Arrautza egiteko.

Arrautza zertarako da?
Apezari emateko.

Apeza zertarako da?
Meza emateko.

Meza zertarako da?
Gu eta mundu guzia salbatzeko!

(Oronoz)

 


Kukurruku!

Zer duk, oilarra?
Buruan min.

Zerk egin?
Axerikok.

Non da axeriko?
Sasipean.

Non da sasia?
Suak erre.

Non da sua?
Urak itzali.

Non da ura?
Idiak edan.

Non da idia?
Alorrean.

Zer ari da?
Artoa ereiten.

Ze(re)ndako dira artoak?
Oiloendako.

Ze(re)ndako dira oiloak?
Arrautzak egiteko.

Ze(re)ndako dira arrautzak?
Apeza(re)ndako.

Ze(re)ndako dira apezak?
Meza emateko.

Ze(re)ndako dira mezak?
Gure eta mundu guziaren salbatzeko!

(Luzaide)

MEMORIA LANTZEKO

 • All
 • Abestia entzun
 • Bideoa ikusi
 • Testua irakurri

IRUNGO MAIO

IRUNGO MAIO

Memoria kanta honek, aho korapiloa izateaz gain, zenbakiak ikasteko ere balio du.
Era berean, jolaserako ere erabiltzen da, apustu modura, zeinek azkarrago esan:


Esta retahíla para memorizar es a su vez un trabalenguas que sirve para aprender los números.
Del mismo modo, también se utiliza para jugar, a ver quién lo pronuncia más rápido.


Chanson pour travailler la mémoire qu’est aussi un tongue twister et nous aide à apprendre
les chiffres . Il est également utilisé pour jouer pour voir qui le dit plus rapidement .

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Bi tortoilo jan genizken bart. Bi tortoilo jan genizken bart.
Bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Hiru oilo jan genizken bart. Hiru oilo jan genizken bart.
Hiru oilo, bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Lau antzara jan genizken bart. Lau antzara jan genizken bart.
Lau antzara, hiru oilo, bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Bost pirilu jan genizken bart. Bost pirilu jan genizken bart.
Bost pirilu, lau antzara, hiru oilo, bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Sei xikiro jan genizken bart. Sei xikiro jan genizken bart.
Sei xikiro, bost pirilu, lau antzara, hiru oilo, bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Zazpi xexen jan genizken bart. Zazpi xexen jan genizken bart.
Zazpi xexen, sei xikiro, bost pirilu, lau antzara, hiru oilo, bi tortoilo,
erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Zortzi idi jan genizken bart. Zortzi idi jan genizken bart.
Zortzi idi, zazpi xexen, sei xikiro, bost pirilu, lau antzara, hiru oilo,
bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Bederatzi basatxerri jan genizken bart. Bederatzi basatxerri jan genizken bart.
Bederatzi basatxerri, zortzi idi, zazpi xexen, sei xikiro, bost pirilu, lau antzara,
hiru oilo, bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Hamar karga ardan gorri edan genizken bart.
Hamar karga ardan gorri edan genizken bart.
Hamar karga ardan gorri, bederatzi basatxerri, zortzi idi, zazpi xexen, sei xikiro,
bost pirilu, lau antzara, hiru oilo, bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Hamaika karga ardan txuri edan genizken bart.
Hamaika karga ardan txuri edan genizken bart.
Hamaika karga ardan txuri, hamar karga ardan gorri, bederatzi basatxerri,
zortzi idi, zazpi xexen, sei xikiro, bost pirilu, lau antzara, hiru oilo,
bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Hamabi karga kafe bero hartu genizken bart.
Hamabi karga kafe bero hartu genizken bart.
Hamabi karga kafe bero, hamaika karga ardan txuri, hamar karga ardan gorri,
bederatzi basatxerri, zortzi idi, zazpi xexen, sei xikiro, bost pirilu,
lau antzara, hiru oilo, bi tortoilo, erretiluan eper bat.

Irungo Maio, zer afaria geniken bart?
Hamahiru karga pipa-puru erre genizken bart.
Hamahiru karga pipa-puru erre genizken bart.
Hamahiru karga pipa-puru, hamabi karga kafe bero, hamaika karga ardan txuri,
hamar karga ardan gorri, bederatzi basatxerri, zortzi idi, zazpi xexen,
sei xikiro, bost pirilu, lau antzara, hiru oilo, bi tortoilo, erretiluan eper bat.

(Goizueta)

MEMORIA LANTZEKO

 • All
 • Abestia entzun
 • Bideoa ikusi
 • Testua irakurri

AMA, GOSEAK NAGO

AMA, GOSEAK NAGO

Ondoko piezak buruz ikasteko dira, memoria lantzeko. Horietako batzuek doinu jakin bat dute, baina asko errezitatu egiten dira.


Estas retahílas son juegos de memoria. Algunas de ellas tienen su propia melodía, pero la mayoría se recitan.Cette chanson à mémoriser est également un virelangue qui sert pour apprendre les numéros. De même, elle est utilisée pour parier qui la récite le plus rapidement possible.

Ama, goseak nago!
Apezak ditu giltzak!

Joan nintzen apezarengana
emateko giltzak,
apezak esan zidan
emateko esne.

Joan nintzen behiarengana
emateko esne,
behiak esan zidan
emateko belar.

Joan nintzen soroarengana
emateko belar,
soroak esan zidan
emateko igitai.

Joan nintzen arotzarengana
emateko igitai,
arotzak esan zidan
emateko lordo6.

Joan nintzen txerriarengana
emateko lordo,
txerriak esan zidan
emateko ezkur.

Joan nintzen pagoarengana
emateko ezkur,
pagoak esan zidan
emateko haize.

Joan nintzen itsasoarengana
emateko haize.

Itsasoak niri haize,
nik pagoari haize,
pagoak niri ezkur,
nik txerriari ezkur,
txerriak niri lordo,
nik arotzari lordo,
arotzak niri igitai,
nik soroari igitai,
soroak niri belar,
nik behiari belar,
behiak niri esne,
nik apezari esne,
apezak niri giltzak,
nik amari giltzak,
amak niri ogi xerra bat eman,
eskutik eskapatu
eta txakur txar batek jan!

(Beintza-Labaien. Moldatua)

_____
6- Gantz lodia.

MEMORIA LANTZEKO

 • All
 • Abestia entzun
 • Bideoa ikusi
 • Testua irakurri

AMA, EKARZU PAPA

AMA, EKARZU PAPA

Ondoko piezak buruz ikasteko dira, memoria lantzeko. Horietako batzuek doinu jakin bat dute, baina asko errezitatu egiten dira.


Estas retahílas son juegos de memoria. Algunas de ellas tienen su propia melodía, pero la mayoría se recitan.Cette chanson à mémoriser est également un virelangue qui sert pour apprendre les numéros. De même, elle est utilisée pour parier qui la récite le plus rapidement possible.

Ama, ekarzu papa!
Haurra, apezak du giltza!

Joan nintzen apezarengana
nahi nuela giltza,
apezak esan zidan
nahi zuela arrautza.

Joan nintzen oiloarengana
nahi nuela arrautza,
oiloak esan zidan
nahi zuela gari.

Joan nintzen alorrarengana
nahi nuela gari,
alorrak esan zidan
nahi zuela ongarri.

Joan nintzen behiarengana
nahi nuela ongarri,
behiak esan zidan
nahi zuela belar.

Joan nintzen soroarengana
nahi nuela belar,
soroak esan zidan
nahi zuela igitai.

Joan nintzen arotzarengana
nahi nuela igitai,
arotzak esan zidan
nahi zuela urdai.

Joan nintzen txerriarengana
nahi nuela urdai,
txerriak esan zidan
nahi zuela ezkur.

Joan nintzen arbolarengana
nahi nuela ezkur,
arbolak esan zidan
nahi zuela haize.

Joan nintzen itsasoarengana
nahi nuela haize.

Itsasoak niri haize,
nik arbolari haize,
arbolak niri ezkur,
nik txerriari ezkur,
txerriak niri urdai,
nik arotzari urdai,
arotzak niri igitai,
nik soroari igitai,
soroak niri belar,
nik behiari belar,
behiak niri ongarri,
nik alorrari ongarri,
alorrak niri gari,
nik oiloari gari,
oiloak niri arrautza,
nik apezari arrautza,
apezak niri giltza,
nik amari giltza,
amak niri papa,
nik hartu eta jan,
ondotxo irabazia da eta!

(Beintza-Labaien. Nerea Urbizuk musikatua)

MEMORIA LANTZEKO

 • All
 • Abestia entzun
 • Bideoa ikusi
 • Testua irakurri

AKERRA IKUSI DUGU

AKERRA IKUSI DUGU

Ondoko piezak buruz ikasteko dira, memoria lantzeko. Horietako batzuek doinu jakin bat dute, baina asko errezitatu egiten dira.


Estas retahílas son juegos de memoria. Algunas de ellas tienen su propia melodía, pero la mayoría se recitan.Cette chanson à mémoriser est également un virelangue qui sert pour apprendre les numéros. De même, elle est utilisée pour parier qui la récite le plus rapidement possible.

Akerra ikusi dugu baratzean jaten,
makila ikusi dugu aker hori jotzen.
Makilak akerra, akerrak artoa, akerra ken,
baratzetik akerra ken,
ken, ken, ken, ken!

Sua ikusi dugu makil hori erretzen,
ura ikusi dugu su hori itzaltzen.
Urak sua, suak makila, makilak akerra,
akerrak artoa, akerra ken,
baratzetik akerra ken,
ken, ken, ken, ken!

Idia ikusi dugu ur hori edaten,
soka ikusi dugu idi hori lotzen.
Sokak idia, idiak ura, urak sua, suak makila,
makilak akerra, akerrak artoa, akerra ken,
baratzetik akerra ken,
ken, ken, ken, ken!

Sagua ikusi dugu soka hori harrapatzen,
katua ikusi dugu sagu hori harrapatzen.
Katuak sagua, saguak soka, sokak idia,
idiak ura, urak sua, suak makila,
makilak akerra, akerrak artoa, akerra ken,
baratzetik akerra ken,
ken, ken, ken, ken!

(Ezkurra)

MEMORIA LANTZEKO

 • All
 • Abestia entzun
 • Bideoa ikusi
 • Testua irakurri