Berriak

TXISTA-MISTA

Txista-mista,
hor da mista,
ez bada,
hemen dagoela!

(Itsaso)

TXISTA-MISTA

Esku batean zerbait gorde (esaterako, gozoki bat), bi eskuak itxi eta aukeratzeko eskaini, honakoa esaten den bitartean.


Escondemos, por ejemplo, un caramelo en una mano. Cerramos ambas manos y se las ofrecemos a la niña o el niño, mientras decimos.


Nous cachons quelque chose dans une main, par exemple un bonbon ; nous fermons les deux mains et nous les tendons vers lui. Pendant que nous prononçons ces mots .

ESKUEKIN ETA BEHATZEKIN JOLASTEKO

KATU MIXI MARRAU

Katu mixi marrau!
Laratzean goiti,
bere bost ume(a)k ondotik,
seigarrena sabelean,
ogi pixka bat magalean.
Marrau, marrau, marrau!

(Goizueta)

KATU MIXI MARRAU

Umea magalean guri begira hartu eta umearen eskuak norberaren aurpegia laztanduz egiten da jolasa. “Marrau-marrau” horretan, berriz, laztana kolpetxo bihurtzen da.


Teniendo a la niña o el niño en el regazo, cogemos sus manos y hacemos que nos acaricie la cara mientras pronunciamos estas palabras. Al decir “marrau-marrau” la caricia se convierte en suaves golpecitos.


Le jeu consiste à prendre l’enfant dans le giron, face à nous, prendre ses mains et faire qu’il caresse notre visage. Lorsque nous disons «marrau-marrau» les caresses deviennent des petits coups .

ESKUEKIN ETA BEHATZEKIN JOLASTEKO

TALO TXIN

TALO TXIN

Txalo eginez kantatu edo errezitatzen da:


Se canta o recita mientras se aplaude:


Nous chantons ou nous récitons en applaudissant :

Talo txin, talo txin!
Gure haurrak bortz otxin.
Amatxi zatoz
opil handi batekin,
denak ase gaitezin!
Txin, txin, txin!

(Erratzu)

Talo, talo, talo txin!
Gure haurrak bortz otxin.
Bortz otxinen saria
xamari txarrean (e)karria.
Amatxi zatoz
opil handi batekin
zopaz ase gaitezin.
Txin, txin, txin!

(Lekaroz)

Talo, talo txin!
Hator etxera Martin
ogi puska handi batekin.
Taloa ze(g)ok adarrean,
bere aulki nabarrean.
Pirri, porru ta purru,
pirrip eta purrun
hire bizkarrean!

(Igantzi)

Txalo, txalo, txalo txin!
(Z)atoz etxera Matxin.
Matxinen mandoa galtzekin,
haiek ere txarra(re)kin.
Ona bada guretako,
gaiztoa bada putzurako!

(Leitza)

Bertsio honen bukaeran “txalo, txalo!” esatean, azkar ematen dira txaloak:


En esta versión se aplaude más rápido cuando se dice al final “txalo-txalo”:


Si à la fin de cette version nous disons «txalo, txalo!», nous applaudissons plus vite :

Txalo, txalo, txalo txin!
Etorri etxera Juan Martin.
Zertara? Ta hartara,
talo ta esnea jatera.
Txalo, txalo, txalo, txalo!

(Goizueta)

Kasu honetan, txalo egiteaz gainera, “atximarrau” esatean umeari eskuak aurpegitik pasatzen zaizkio, katuaren atzaparrak balira bezala:


En este caso, además de aplaudir, al decir “atximarrau” se le acaricia la cara a la niña o el niño, como si fueran las garras de un gato:


Dans ce cas, si nous disons « atximarrau » en plus d’applaudir, nous devons caresser le visage de l’enfant comme s’il s’agissait des griffes d’un chat :

Talo, talo txin!
Haurrak bortz otxin.
Talo ta gazta
ohatze azpi(a)n utzi.
Atximarrau, atximarrau!

(Ituren)

ESKUEKIN ETA BEHATZEKIN JOLASTEKO

MINTTINI-MANTTANA

MINTTINI-MANTTANA

Esku batean zerbait gorde (esaterako, gozoki bat), bi eskuak itxi eta aukeratzeko eskaini. Ondoko hitzok esaten diren bitartean, eskuak elkarren gainean jarriz txandatu behar dira. Besteak asmatzen badu zein eskutan dagoen gordetakoa, berak hartuko du eta beretzat gordeko du, edo berak hasiko du jolasa berriz:


Escondemos, por ejemplo, un caramelo en una mano. Cerramos ambas manos y se las ofrecemos a la niña o el niño. Después de pronunciar estas palabras, deberá adivinar en cuál está el caramelo. Si lo adivina, se lo podrá quedar o será quien comience el juego de nuevo:


Nous cachons quelque chose dans une main, par exemple un bonbon ; nous fermons les deux mains et nous les tendons vers lui. Pendant que nous prononçons ces mots, nous plaçons, chacun son tour, une main sur l’autre, puis dans le sens contraire. S’il devine dans quelle main se trouve le bonbon, il le prendra et il sera à lui, ou il pourra commencer à nouveau le jeu :

Minttini, manttana,
sobera, barbara, betia.
(Arantza)

ESKUEKIN ETA BEHATZEKIN JOLASTEKO

ERAGIOZU ESKUTXOARI

ERAGIOZU ESKUTXOARI

Eskuak alde batera eta bestera mugituz kantatzen da:

Se canta mientras se giran las manos de un lado a otro:

Nous chantons pendant que nous bougeons les mains d’un côté à l’autre :

Eragiozu eskutxoari,
behin bat eta gero besteari.

(Leitza)


Eragiozu eskutxoari,
orain batera, gero bestera.
Eragiozu eskutxoari.

(Arano)

ESKUEKIN ETA BEHATZEKIN JOLASTEKO