HERRIETAKO EZKILEK SOLAS EGIN

Esaten dute Baztanen elkarren ondoan zeuden hiru herritako ezkilek elkarrekin hitz egiten zutela. Almandozko ezkilak honako hau egiten zuen:

– Ttakata ttak! Ttakata ttak! Ttakata ttak! Ttakata ttak!

Berroetakoak, berriz:

– Pun! Pun! Pun! Pun!

Anizkoak, ordea:

– Ttikiti tak! Ttikiti tak! Ttikiti tak!

Nonbait horrek esan nahi zuen Almandozko ezkilak honako hau esaten zuela:

– Bakailao saltsa! Bakailao saltsa! Bakailao saltsa! Bakailao saltsa!

Berroetakoak erantzun:

– Balukek, janen lukek! Balukek, janen lukek15!

Anizkoak, aldiz:

– Baduk eta ekarrak! Baduk eta ekarrak! Baduk eta ekarrak!

(Berroeta. Moldatua)

_____
15- Kontakizunean horrela esaten den arren, euskara zuzenean bahu, janen huke behar luke.

Bortzirietan, esaterako, elkarren ondoan dauden Arantza eta Igantzi herrietako ezkilek honela egiten zuten:

-“Tan-tan! Tan-tan! Tan-tan!”

– “Trin-tin! Trin-tin! Trin-tin!”

Nonbait, horrek esan nahi zuen Arantzakoak “Zerria landan! Zerria landan! Zerria landan!” esaten zuela, eta besteak “Ateri! Ateri! Ateri!” erantzuten ziola.

(Bera. Moldatua)

Baztango beste bi herriren artean ere, bestelako solasaldia zuten ezkilek.

Elbeteko ezkilak “Ttapa ttin! Ttapa ttin!” egiten zuenean zera esan nahi zuen:

– Bakailao saltsa! Bakailao saltsa!

Eta Elizondokoak erantzuten zion:

– Balukek, janen lukek16!

(Gartzain. Moldatua)

_____
16- Kontakizunean horrela esaten den arren, euskara zuzenean bahu, janen huke behar luke.