ARDIAK UDABERRIAN

Adinekoek esaten dute animaliek beti jakiten dutela zer eguraldi egin behar duen; elurra, beroa, hotza… Ardiak, adibidez, normalean udaberritik aurrera mendian gora joaten dira.

Esaten da Ama Birjin martxotan, askotan eguraldi ederra egiten duenez, behin ardi gazteak esan omen ziola ardi zaharrari:

– Gaur Ama Birjin martxoko, nik hemendik aurrera nire bizia mendi gainean aterako.

Eta ardi zaharrak erantzun omen zion:

– San Marko kazkabarra eta elur, nik mendi gainera joateari diot beldur.
Bakoitzak berea egin zuen eta ardi zaharra San Marko pasatu eta gero mendira joan zenean, ardi gaztea harrapatu omen zuen hotzak eta goseak hila.

Horregatik apirilean esaera zahar hau erabiltzen da:

“Apirila biribila, zerria urdandegian hotzak eta goseak hila”.

(Urroz. Moldatua)