ATXA-MITXA ZILARRA

Ondoren datozen kantu edo pieza guztiak zotz egiteko erabiltzen dira. Agertzen diren hitz askok ez dute esanahi zehatzik, erdaretatik hartuak ere badira, edota onomatopeiaz osatuta daude. Umeak korroan jartzen dira eta batek esaten ditu, hitzen erritmoari jarraituz, behatzarekin kideak banaka seinalatzen dituen bitartean:


Todas estas cantinelas se utilizan para echar a suertes. Muchas de las palabras carecen de significado, proceden de otros idiomas o son onomatopeyas. Las niñas y los niños se colocan en corro y una/o las recita mientras va señalando con el dedo a cada participante:Toutes ces chansons ou kyrielles sont reprises pour faire un tirage au sort. De nombreux mots n’ont pas de signification, proviennent d’une autre langue ou sont des onomatopées. Les enfants se placent en cercle et l’un(e) d’eux/elles les récite en même temps qu’il/elle pointe du doigt chaque participant, au rythme des mots :

Atxa-mitxa zilarra
joan, joan olara
ardi beltzen bilara.
Opiltxon, biribiltxon,
txin, txan, txon!

(Etxalar)


Atxa-mitxa zilarra,
haurrak (eg)in du negarra.
Joan, joan Enulara,
handik ardi zaharren bilara.
Ttin, tton, borobil
ta altxa zimikoa!

(Almandoz)

ZOTZ EGITEKO

  • All
  • Abestia entzun
  • Bideoa ikusi
  • Testua irakurri